Ładowanie

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z procedurą dla beneficjentów PO IG.

Nazwa i adres siedziby Zamawiającego:

HURTOPON.PL Sp. z o.o.
ul. Krapkowicka 21 45-772 Opole
KRS 0000236108
Uzasadnienie:

Spółka HURTOPON.PL rozpoczynając realizację projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pt.: "HURTOPON.PL - stworzenie innowacyjnego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej" musi zaprogramować portal umieszczony pod adresem www.hurtopon.pl w nowej technologii ".NET".

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprogramowanie nowej wersji portalu www.hurtopon.pl.
Hurtopon.pl jest portalem który umożliwia łatwe, przejrzyste i szybkie dokonywanie zamówień opon.

Można wyróżnić 2 podstawowe grupy użytkowników na portalu:

 • kupujący
 • sprzedający

Poszczególni użytkownicy mogą należeć tak go kupujących jak i sprzedających. Każdy użytkownik ma możliwość kupowania opon. Natomiast sprzedawać mogą jedynie użytkownicy mający konto sprzedającego. Za pomocą wyszukiwarki, po wybraniu cech opony jakie go interesują, może wyświetlić ofertę która spełnia zadane kryteria.

Każdy użytkownik ma możliwość:

 • edycji danych firmy (dane do faktury, dane adresowe, dane kontaktowe)
 • edycji danych związanych ze sprzedażą opon (czas dostawy, koszt dostawy)
 • przeglądania ofert
 • składania zamówień
 • negocjacji oferty
 • wystawienia oceny i komentarza do transakcji
 • przeglądania informacji umieszczonych przez administratorów hurtopon.pl

Oprócz tych funkcji sprzedawcy mogą również:

 • umieszczać swoją ofertę z poziomu strony hurtopon.pl
 • umieszczać swoją ofertę w sposób zautomatyzowany
 • sprawdzenia historii swoich transakcji (sprzedane/kupione)

Portal www.hurtopon.pl ma na celu ułatwienie codziennej pracy serwisów oponiarskich, hurtowni opon, salonów motoryzacyjnych. Ze względu na bogatą ofertę oraz zróżnicowanych oferentów każdy użytkownik za pomocą kilku kliknięć jest w stanie odnaleźć i złożyć zamówienie na opony które go interesują bez żmudnego procesu poszukiwania ofert zarówno na stronach on-line hurtowni jak też kontaktując się z przedstawicielami firm poprzez telefon. Sprzedający bez potrzeby kontaktowania się z kupującym realizuje zamówienia które wpłynęły na jego ofertę. Cała przewidziana funkcjonalność ma na celu ograniczyć do minimum konieczność kontaktowania się stron transakcji poza portalem co przynosi dużą oszczędność czasu.

Celem portalu www.hurtopon.pl jest zdobycie kluczowej pozycji w pośrednictwie handlu oponami w Polsce. Platforma www.hurtopon.pl powinna stać się głównym narzędziem pracy dla firm z branży oponiarskiej poprzez swoją funkcjonalność, przejrzystość zasad panujących na portalu, jakoś działania, dużą dostępność towarów oraz kompleksowość informacji. Każdy użytkownik poprzez nasz portal ma dostęp do nowych źródeł zbytu swojego towaru co wymiernie przekłada się na potencjalne zyski.

Strukturę platformy można przedstawić w następujący sposób:

Część Administracyjna - dostępna tylko dla administratorów/operatorów hurtopon.pl

 • daje możliwość zarządzania kontami użytkowników, przeglądania ofert użytkowników,
 • uzupełniania/korygowania bazy produktowej poprzez odpowiednie mechanizmy,
 • daje dostęp do narzędzi statystycznych, edycji informacji znajdujących się na portalu

Część Użytkowa

 • Dzieli się na 2 podstawowe grupy użytkowników kupujących i sprzedających.
 • Użytkownicy poprzez odpowiednie miejsca na portalu mają możiwość dodania swojej oferty, zarządzania wcześniej dodaną ofertą, przeglądania historii transakcji, korzystania z funkcjonalności "negocjuj cenę", systemu komentarzy i ocen, przeglądania ofert, dokonywania zamówień.

Dodatkowo chcemy również wykonać mechanizm który pozwoli użytkownikom na integrację swojego systemu magazynowo-kasowego z portalem hurtopon.pl co ma wyeliminować ręczną obsługę zamówień (generowanie faktur, listów przewozowych, dokumentów WZ). Opis funkcjonowania mechanizmu integrującego platformę www.hurtopon.pl z jej użytkownikami:

 1. Przesłanie oferty od Hurtowni z kodami SAP i/lub EAN do bazy danych HURTOPON.PL.
 2. Baza danych przesłaną ofertę przygotowuje i wyświetla na stronie www.hurtopon.pl.
 3. System wysyła maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Dodatkowy panel musi zawierać takie opcje jak:
  • Wybór formy płatności (w przypadku przelewu możliwość wybrania ilości dni)
  • Wybór kupującego
  • Możliwość połączenia w FV kilku zamówień od jednego klienta + przycisk "Zaznacz wszystko".
  • Oferent musi mieć możliwość wpisania wartości transportu.
  • Oferent musi mieć możliwość wyboru magazynu (indywidualnie dopisywane jakie magazyny), z którego ma zejść towar.
 5. Po potwierdzeniu przez oferenta w stronie www.hurtopon.pl realizacji zamówienia pełne dane dotyczące tego zamówienia idą do bazy danych, następnie te dane poszerzone o kod producenta towaru wędrują do systemu oferenta. System ten wyposażony w nakładkę (przekazaną oferentowi od nas) generuje dokumenty sprzedażowe (WZ i FV).
 6. Informacja o wysyłce towaru jest przekazywana do nakładki do systemu podmiotu, który zamówił opony i tymże systemie przy zamówionej pozycji
  powiniem pojawić się komunikat "Towar w drodze".
 7. Możliwość wydrukowania przez kupującego FV ze strony www.hurtopon.pl.
 8. Umożliwienie implementacji FV ze strony www.hurtopon.pl do systemu kupującego.

Uwaga końcowa dotycząca aktualizacji stanów oferentów:

 • Stany będą mogły być aktualizowane automatycznie co 1h przez System.
 • Stany będą na bieżąco się aktualizowały przy każdej zmianie ilości towaru na magazynie oferenta, jednakże informacja o zmianie przekazywana do bazy danych hurtopon będzie dotyczyła tylko towarów, których ilość uległa zmianie, a nie całego asortymentu tak jak pierwszym przypadku.

Przedsiębiorstwa, które złożyły wiosek o udział w postępowaniu

 1. SOFTHIS Sp. z o.o.
 2. ONS Sp. z o.o.
 3. "T Komp" Tomasz Kruszewski
 4. NET P.C. Maciej Czpluk

Przedsiębiorstwa, które złożyły ofertę na realizację projektu "Zaprogramowanie nowej wersji portalu www.hurtopon.pl":

 1. SOFTHIS Sp. z o.o.
 2. ONS Sp. z o.o.
 3. "T Komp" Tomasz Kruszewski

Przedsiębiorstwo wybrane przez spółkę HURTOPON.PL do realizacji projektu "Zaprogramowanie nowej wersji portalu www.hurtopon.pl":

"T Komp" Tomasz Kruszewski

Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki HURTOPON.PL z dnia 27 maja 2010 roku, na którym zatwierdzona została uchwała zarządu dotycząca wyboru firmy realizującej projekt jest do wglądu w siedzibie spółki dla firm uczestniczących w projekcie.

HURTOPON.PL Sp. z o.o.
45-772 Opole
ul. Krapkowicka 21

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu hurtopon.pl. © 2021 hurtopon.pl Sp. z o.o.