Ładowanie

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z procedurą dla beneficjentów PO IG.

Nazwa i adres siedziby Zamawiającego:

HURTOPON.PL Sp. z o.o.
ul. Krapkowicka 21 45-772 Opole
KRS 0000236108

Uzasadnienie:

Spółka HURTOPON.PL rozpoczynając realizację projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pt.: "HURTOPON.PL - stworzenie innowacyjnego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej" musi zakupić bazy danych opon, felg oraz łańcuchów śniegowych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 9 baz danych opon, felg oraz łańcuchów śniegowych:

 1. Opon osobowych, 4x4, dostawczych,
 2. Opon motocyklowych,
 3. Opon do quadów,
 4. Opon ciężarowych,
 5. Opon przemysłowych,
 6. Opon rolniczych,
 7. Felg stalowych,
 8. Felg aluminiowych,
 9. Łańcuchów śniegowych,

Każda baza danych opon powinna zawierać podzielone na osobne kolumny takie dane jak:

 1. Kod opony danego producenta,
 2. Kod opony EAN,
 3. Nazwa producenta,
 4. Rozmiar opony,
 5. Model opony,
 6. Indeks prędkości opony,
 7. Indeks nośności opony,
 8. Informację o homologacjach opon, dodatkowych oznaczeniach takich jak XL, FR oraz o możliwości kontynuowania jazdy na oponach po ich przebiciu (np. ZP, SSR czy RFT),
 9. Informację o porze roku, na którą przeznaczona jest dana opona,
 10. Informację o rodzaju samochodu, na który przeznaczona jest dana opona.

Każda baza danych felg powinna zawierać podzielone na osobne kolumny takie dane jak:

 1. Kod felgi danego producenta,
 2. Nazwę producenta,
 3. Rozmiar felgi,
 4. Model felgi,
 5. Głębokość osadzenia felgi (ET),
 6. Ilość i rozstaw śrub,
 7. Kolor felgi,

Baza danych łańcuchów śniegowych powinna zawierać podzielone na kolumny takie dane jak:

 1. Informacje o rozmiarze opon, na jakie dany łańcuch pasuje,
 2. Pełna nazwa łańcucha,
 3. Informację o tym do jakich aut można danych łańcuch zamontować.

Każda baza danych powinna być zapisana w osobnym pliku xls i csv.


Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją wyżej opisanego projektu zapraszamy do składania ofert. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert wraz z następującymi dokumentami:

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • REGON,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami,
 • zaświadczenie z banku, w którym znajduje się główny rachunek przedsiębiorstwa wnioskującego o niezaleganiu z opłatami,
 • Informację o doświadczeniu w realizacji podobnych projektów,
 • Referencje,
 • Wykaz kadr,

Kryteria oceny ofert:

 • Cena - 60%;
 • Czas dostarczenia baz danych - 15%;
 • Aktualizacja baz danych - 25%

Miejsce wykonania zamówienia:

ul. Krapkowicka 21 45-772 Opole

Miejsce i termin składania wniosków:

Oferty należy składać do dnia 21 maja 2010, w siedzibie spółki HURTOPON.PL, ul. Krapkowicka 21, 45-772 Opole lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: a.szewczyk@hurtopon.pl, oferty mogą być również dostarczone na w/w adres kurierem lub pocztą.

Zastrzeżenia:

 • Spółka HURTOPON.PL zastrzega sobie bez konieczności podawania przyczyn - prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanego wniosku,
 • Spółka HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do przyznania projektu dostawcy /dostawcom najlepiej spełniającym wymagania biznesowe firmy.
 • Złożenie wniosku nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółki HURTOPON.PL.
 • Nie dopuszcza się składania wniosków nie kompletnych.
 • Ważność ofert powinna wynosić co najmniej jeden miesiąc.

Osoba upoważniona do udzielania informacji o przedmiocie zamówienia:

Pan Andrzej Szewczyk (w dniach 10, 11, 12 i 13 maja 2010 w godzinach od 10.00 do 14.00)
tel. +48 (077) 451 98 53
mobile: +48 600 826 816
fax. 077 451 98 52
E-mail:


25.10.2010

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z procedurą dla beneficjentów PO IG.

Nazwa i adres siedziby Zamawiającego:

HURTOPON.PL Sp. z o.o.
ul. Krapkowicka 21 45-772 Opole
KRS 0000236108

Uzasadnienie:

Spółka HURTOPON.PL rozpoczynając realizację projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pt.: "HURTOPON.PL - stworzenie innowacyjnego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej" musi zakupić bazy danych opon, felg oraz łańcuchów śniegowych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 9 baz danych opon, felg oraz łańcuchów śniegowych:

 1. Opon osobowych, 4x4, dostawczych,
 2. Opon motocyklowych,
 3. Opon do quadów,
 4. Opon ciężarowych,
 5. Opon przemysłowych,
 6. Opon rolniczych,
 7. Felg stalowych,
 8. Felg aluminiowych,
 9. Łańcuchów śniegowych,

Każda baza danych opon powinna zawierać podzielone na osobne kolumny takie dane jak:

 1. Kod opony danego producenta,
 2. Kod opony EAN,
 3. Nazwa producenta,
 4. Rozmiar opony,
 5. Model opony,
 6. Indeks prędkości opony,
 7. Indeks nośności opony,
 8. Informację o homologacjach opon, dodatkowych oznaczeniach takich jak XL, FR oraz o możliwości kontynuowania jazdy na oponach po ich przebiciu (np. ZP, SSR czy RFT),
 9. Informację o porze roku, na którą przeznaczona jest dana opona,
 10. Informację o rodzaju samochodu, na który przeznaczona jest dana opona.

Każda baza danych felg powinna zawierać podzielone na osobne kolumny takie dane jak:

 1. Kod felgi danego producenta,
 2. Nazwę producenta,
 3. Rozmiar felgi,
 4. Model felgi,
 5. Głębokość osadzenia felgi (ET),
 6. Ilość i rozstaw śrub,
 7. Kolor felgi,

Baza danych łańcuchów śniegowych powinna zawierać podzielone na kolumny takie dane jak:

 1. Informacje o rozmiarze opon, na jakie dany łańcuch pasuje,
 2. Pełna nazwa łańcucha,
 3. Informację o tym do jakich aut można danych łańcuch zamontować.

Każda baza danych powinna być zapisana w osobnym pliku xls i csv.

Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją wyżej opisanego projektu zapraszamy do składania ofert. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert wraz z następującymi dokumentami:

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • REGON,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami,
 • zaświadczenie z banku, w którym znajduje się główny rachunek przedsiębiorstwa wnioskującego o niezaleganiu z opłatami,
 • Informację o doświadczeniu w realizacji podobnych projektów,
 • Referencje,
 • Wykaz kadr,

Kryteria oceny ofert:

 • Cena - 60%;
 • Czas dostarczenia baz danych - 15%;
 • Aktualizacja baz danych - 25%

Miejsce wykonania zamówienia:

ul. Krapkowicka 21 45-772 Opole

Miejsce i termin składania wniosków:

Oferty należy składać do dnia 02.11.2010, w siedzibie spółki HURTOPON.PL, ul. Krapkowicka 21, 45-772 Opole lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: a.szewczyk@hurtopon.pl, oferty mogą być również dostarczone na w/w adres kurierem lub pocztą.

Zastrzeżenia:

 • Spółka HURTOPON.PL zastrzega sobie bez konieczności podawania przyczyn - prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanego wniosku,
 • Spółka HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do przyznania projektu dostawcy /dostawcom najlepiej spełniającym wymagania biznesowe firmy.
 • Złożenie wniosku nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółki HURTOPON.PL.
 • Nie dopuszcza się składania wniosków nie kompletnych.
 • Ważność ofert powinna wynosić co najmniej jeden miesiąc.

Osoba upoważniona do udzielania informacji o przedmiocie zamówienia:

Pan Andrzej Szewczyk (w dniach 26, 27, 28 i 29 października 2010 w godzinach od 10.00 do 14.00)
tel. +48 (077) 451 98 53
mobile: +48 600 826 816
fax. 077 451 98 52
E-mail:

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu hurtopon.pl. © 2021 hurtopon.pl Sp. z o.o.